Doodle Alchemy Animals Lösung

Biene

Wie macht man eine Biene in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Biene in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Biene in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben ⇒ Bakterie
  2. Bakterie + Erde ⇒ Wurm
  3. Erde + Wurm ⇒ Käfer
  4. Flügel + Käfer ⇒ Wespe
  5. Gift + Wespe ⇒ Biene