Doodle Alchemy Animals Lösung

Hummel

Wie macht man eine Hummel in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Hummel in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Hummel in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben ⇒ Bakterie
  2. Bakterie + Erde ⇒ Wurm
  3. Erde + Wurm ⇒ Käfer
  4. Flügel + Käfer ⇒ Wespe
  5. Gift + Wespe ⇒ Biene
  6. Biene + Wespe ⇒ Hummel