Atmosphäre


Wie macht man die Atmosphäre in Little Alchemy?

Wie nutzt man die Atmosphäre in Little Alchemy?

Walkthrough für Atmosphäre in Little Alchemy

  1. 2 * Luft → Druck
  2. Druck + Luft → Atmosphäre