Doodle Alchemy Animals Lösung

Ohrwurm

Wie macht man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben ⇒ Bakterie
  2. Bakterie + Erde ⇒ Wurm
  3. Erde + Wurm ⇒ Käfer
  4. Käfer + Schwanz ⇒ Ohrwurm