Ohrwurm


Wie macht man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Bakterie + Erde → Wurm
  3. Erde + Wurm → Käfer
  4. Käfer + Schwanz → Ohrwurm