Little Alchemy Lösung

Seetang

Wie macht man Seetang in Little Alchemy?

Wie nutzt man Seetang in Little Alchemy?

Anleitung für Seetang in Little Alchemy

  1. Luft + Wasser ⇒ Regen
  2. 2 * Wasser ⇒ Meer
  3. 2 * Meer ⇒ Ozean
  4. Erde + Regen ⇒ Pflanze
  5. Ozean + Pflanze ⇒ Seetang