Doodle Alchemy Lösung

Vulkan

Wie macht man einen Vulkan in Doodle Alchemy?

Wie nutzt man einen Vulkan in Doodle Alchemy?

Anleitung für Vulkan in Doodle Alchemy

  1. Erde + Feuer ⇒ Lava
  2. 2 * Erde ⇒ Druck
  3. Druck + Lava ⇒ Vulkan