Doodle Alchemy Animals Lösung

Koala

Wie macht man einen Koala in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man einen Koala in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Koala in Doodle Alchemy Animals

  1. Schnabel + Wald ⇒ Bär
  2. Baum + Bär ⇒ Panda
  3. Baum + Panda ⇒ Koala