Tarzan


Wie macht man Tarzan in Alchemie 1000?

Wie nutzt man Tarzan in Alchemie 1000?

Walkthrough für Tarzan in Alchemie 1000

 1. 2 * Wasser → Meer
 2. Erde + Wasser → Pflanze
 3. 2 * Feuer → Sonne
 4. Erde + Meer → Insel
 5. Erde + Pflanze → Baum
 6. Meer + Sonne → Leben
 7. Insel + Pflanze → Palme
 8. Erde + Leben → Tier
 9. Palme + Sonne → Banane
 10. Banane + Tier → Mann
 11. Baum + Mann → Tarzan