Silikon


Wie macht man Silikon in Alchemie 1000?

Wie nutzt man Silikon in Alchemie 1000?

Walkthrough für Silikon in Alchemie 1000

  1. 2 * Feuer → Sonne
  2. Erde + Sonne → Wüste
  3. Erde + Wüste → Silikon