Doodle Alchemy Animals Lösung

Spinne

Wie macht man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Spinne in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben ⇒ Bakterie
  2. Bakterie + Erde ⇒ Wurm
  3. Erde + Wurm ⇒ Käfer
  4. Käfer + Tatzen ⇒ Spinne