Doodle Alchemy Animals Lösung

Spinne

Wie nutzt man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Wie macht man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Spinne in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben = Bakterie
  2. Bakterie + Erde = Wurm
  3. Erde + Wurm = Käfer
  4. Käfer + Tatzen = Spinne