houtskool Little Alchemy Oplossing

Hoe doe je houtskool in Little Alchemy?
1 combinatie
+hout=potlood