hooibaal Little Alchemy Oplossing

Hoe doe je hooibaal in Little Alchemy?
2x hooi

 finale