doodskist Little Alchemy Oplossing

Hoe doe je doodskist in Little Alchemy?
1 combinatie
+aarde=graf